บทที่ ๑
ภัตตาคารบ้านแมวป่า

สุภาพบุรุษหนุ่มสองคน แต่งตัวเหมือนทหารอังกฤษไม่มีผิด แบกปืนเป็นเงาวับอยู่บนบ่า กำลังเดินเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังแกรกกรากอยู่ในป่าลึก พร้อมกับสุนัขที่ดูเหมือนหมีขาวสองตัว พลางพูดว่า

“โดยรวมแล้ว ภูเขาที่นี่แย่มากนะ ไม่มีนก ไม่มีสัตว์เลยสักตัวเดียว อะไรก็ได้ไม่ว่าหรอกออกมาเถอะ เราอยากจะยิงสักเปรี้ยงจริงๆ เลย”

“คงสนุกน่าดูเลยนะ ถ้าได้ยิงกวางตรงสีข้างเหลืองๆ หรือ ตรงไหนก็ได้ สักสองสามเปรี้ยง มันคงจะหมุนไปหมุนมา แล้วล้มโครมลงไป”

พวกเขาอยู่ในป่าลึกมาก แม้แต่นายพรานอาชีพที่นำทางมาก็ยังออกจะงงๆ จนหลงทางไปไหนเสียแล้วก็ไม่รู้

ที่แย่กว่านั้นก็คือ เนื่องจากมันเป็นภูเขาที่น่ากลัวเหลือเกิน เจ้าสุนัขที่เหมือนหมีขาวสองตัวจึงเกิดอาการหน้ามืด มันหอนอยู่ครู่หนึ่งแล้วน้ำลายก็ออกมาฟูมปากสิ้นใจตายไปเสียแล้ว

“ เราสูญเงินไปสองพันสี่ร้อยเยนล่ะ” สุภาพบุรุษคนหนึ่งพูด เขาเปิดเปลือกตาสุนัขขึ้นดูนิดหนึ่ง “

“เราสูญเงินไปสองพันแปดร้อยเยน” อีกคนหนึ่งเอียงคอพูดอย่างเจ็บใจ สุภาพบุรุษคนแรกหน้าเสียเล็กน้อย จ้องมองหน้าอีกคนหนึ่งเขม็ง พลางพูดว่า “เราว่าจะกลับแล้วละ”

“เออ พอดีเราเองก็รู้สึกหนาวขึ้นมา แล้วก็หิวด้วย ว่าจะกลับเหมือนกัน”

“งั้น เลิกแค่นี้เถอะ ไม่เป็นไรหรอก ขากลับก็แวะซื้อนกป่าที่ที่พักแรมเมื่อวานนี้กลับ ไปสักสิบเยนก็พอ”

“เขามีกระต่ายด้วยนะ ยังไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละ ก็เราจะกลับกันแล้วนี่ใช่ไหม”

แต่ที่แย่ก็คือ ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะกลับไปทางไหนดี ลมพัดมาวูบหนึ่ง ต้นหญ้าดังซูซ่า ใบไม้ส่งเสียงดังแสกสาก ต้นไม้ครางครวญ

“หิว แสบท้องตั้งแต่เมื่อกี้นี้ ทนไม่ไหวแล้ว”

“เราก็เหมือนกัน ไม่ค่อยอยากจะเดินแล้ว”

“ไม่อยากเดินหรอก โอ๊ย ทำยังไงดีนี่ หิวจัง”

“หิวนะ”สุภาพบุรุษทั้งสองคุยกันอยู่ในดงหญ้าแพมปัสที่ส่งเสียงซู่ซ่า และเมื่อเขาบังเอิญหันไปมองข้างหลัง ก็เห็นบ้านแบบฝรั่งงามหรูหลังหนึ่ง ที่ประตูทางเข้า มีป้ายเขียนว่า

Restaurant Wildcat House ภัตตาคารบ้านแมวป่า

( ที่มา : มณฑา พิมพ์ทอง, เรื่องสั้นญี่ปุ่น6 (รวมวรรณกรรมเยาวชนของ มิยะสะวะ เค็นจิ). 2543.)

คำศัพท์

คำอธิบายไวยากรณ์

๑) เหมือน.....ไม่มีผิด そっくりだ。

เหมือน + 名詞 + ไม่มีผิด

๒) เป็นเงาวับ ピカピカである。

名詞 + เป็นเงาวับ

๓) พร้อมกับ (誰々と)一緒に~をする。

主語 + 動詞 + พร้อมกับ + 名詞

๔) (ดู) เหมือน ~のようだ。~のように見える。

主語 + ดูเหมือน + 名詞(まるで~のようだ。)

主語 + ดูเหมือน + 文節(~のように見える。)

๕) พลาง ~しながら。

動詞1 + พลาง + 動詞2

๖) โดยรวมแล้ว 概して。文頭におかれる。

โดยรวมแล้ว + 文

๗ ) ไม่มี.....เลยสัก....เดียว 一つも~でない。

ไม่มี + 目的語 + เลยสัก + 類別詞 + เดียว

๘ ) .....ก็ได้ ~でもよい。~でもかまわない。

不定詞 + ก็ได้

๙) เถอะ 終助詞、~しましょう。軽い命令、提案の意あり。
相手にある行動を促す。一緒にやる場合と、相手のみの場合とある。

๑๐) สัก ほんの~。話しことば。少ない意味を強調する。

สัก + 数 + 類別詞

๑๑) .....น่าดู 非常に。มากと同じ。副詞。

形容詞 + น่าดู

๑๒) .....ไป.....มา 同じ動詞を使う。何回も~する。

動詞 + ไป + 動詞 + มา

๑๓) แม้แต่..... ก็..... ~でさえ~だ。

แม้แต่ + 主語 + ก็ + 動詞

๑๔) ออกจะ..... (どちらかと言えば)かなり~である。

ออกจะ + 形容詞

๑๕) เนื่อง (มา) จาก ~によって。理由を示す。接続詞。

結果の文 + เนื่องจาก + 原因の文

เนื่องจาก + 原因の文 + 結果の文

๑๖) แล้ว (ก็) そして。それから。

動詞1 + แล้ว + 動詞2

๑๗) เสียแล้ว (完全に)~してしまった。意味として、残念の気持ちがある。

動詞 + เสียแล้ว

๑๘) ละ / ล่ะ 疑問、禁止などの話者の感情の強調。会話のみで使う。

文 + ละ / ล่ะ

๑๙) อย่าง.... 動詞を修飾する。

動詞 + อย่าง + 形容詞

๒๐) ว่า ~と思う。คิดว่า と同じ。คิด は省略。

主語 + ว่า + 従属文

๒๑) จะ.....แล้ว もうすぐ~する。近未来に起こることを示す。

主語 + จะ + 動詞 + แล้ว

๒๒) พอดี.....ก็..... ちょうど、~するところだ。

(進行形)文節 + พอดี + 主語 + ก็ + 述語

๒๓) ขึ้นมา (急に)~になってくる。突然の変化を示す。

動詞 + ขึ้นมา

๒๔) ไม่.....หรอก 否定文で、話し手の意志を強める。

ไม่ + 動詞 + หรอก

๒๕) นั่นแหละ 会話文で使用し、話者の感情の強調。

代名詞 + นั่นแหละ + 動詞

文節 + นั่นแหละ